Τρίτη, 27 Ιουλίου 2021

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 5 επισκέπτες και κανένα μέλος

Κάνετε σύνδεση για να έχετε πρόσβαση σε πόρους σχετικούς με τους Καταρτιζόμενους και Εκπαιδευτές.
close

eclass

Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Γ.Γ.Δ.Β.Μ.

Υπουργείο Παιδείας

Ι.Ε.Κ.

Εθνικό πλαίσιο προσόντων

Διαύγεια

evropaiki pili katartisisΕυρωπαϊκή πύλη κατάρτισης

eoppep

Έντυπα Πρόσληψης

Μετά την επιλογή τους οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτές οφείλουν:

  • Να υπογράψουν σχετική σύμβαση μίσθωσης έργου, στην οποία θα καθορίζονται τα μαθήματα

τα οποία τους ανατέθηκαν, οι ώρες απασχόλησης, η ωριαία αντιμισθία και οι λοιπές

υποχρεώσεις (βλ. παράρτημα 4, προσχέδιο σύμβασης)

  • Να υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση Ατομικών Στοιχείων και τρόπου αμοιβής . Ο τρόπος αμοιβής δεν μπορεί να αλλάξει κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Για να την κατεβάσετε πατήστε εδώ.
  • Να υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 α) για το εάν εργάζονται σε φορέα του στενότερου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα και σε ποιον β) για τις συνολικές τακτικές και πρόσθετες αμοιβές από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και γ) ότι οι συνολικές αποδοχές τους δεν υπερβαίνουν τα εκ του Ν. 1326/83 (άρθρα 4,5),Ν.2303/95, Ν.2470/97, Ν.3833/2010 και 4024/2011 ανώτατα επιτρεπόμενα όρια κατά μήνα. Για να την κατεβάσετε πατήστε εδώ.
  • Οι εκπαιδευτές οι οποίοι είναι παράλληλα ελεύθεροι επαγγελματίες αμειβόμενοι με Τ.Π.Υ. και μόνο, να υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 αναφορικά με το αν εμπίπτουν (Για να την κατεβάσετε πατήστε εδώ) ή δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 39 (Για να την κατεβάσετε πατήστε εδώ).

Για τη διασφάλιση των ατομικών στοιχείων απαιτείται να υποβάλλουν τα παρακάτω

δικαιολογητικά :

1.Φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας

2.Εκτύπωση (ονοματεπώνυμου) από TAXIS

3.Αποδεικτικό ΑΜΚΑ,ΑΜΙΚΑ, ΑΜ ΤΣΑΥ, ΑΜ ΤΣΜΕΔΕ

4.Φωτοτυπία 1ης σελίδας βιβλιαρίου με πρώτο δικαιούχο τον εκπαιδευτή.

5.Πιστοποίηση ΕΟΠΕΠΠ (ή σε περίπτωση που δεν απαιτείται, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, που αποδεικνύουν ότι εμπίπτουν στις κατηγορίες που περιγράφονται στην παρ.5 του άρθρου 19 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17)).

Στοιχεία Επικοινωνίας

Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Ακαδημίας Πλάτωνος

Χατζηαποστόλου 74-76 & Δόρδου

Τ.Κ. 10443, Σεπόλια, Αθήνα

Τηλ. 2105126969, 2105150096

ΦΑΞ: 2105126969

e-mail: diek.aplaton@gmail.com